1 2 3 4 5 6 7 8 9

Unboxing Goethe

Ausstellung im Frankfurter Goethe-Haus

 

27.8-18.10.2015 


Ausstellungsbau: Wolfgang Petermann / Oschatz Visuelle Medien
Vitrinenverkleidung: Types on Foil 
Lichtdesign: Stefan Zimmermann lightsolutions
Fotos 2, 6-9: Alexander Paul Englert